Parangal

Aplaya

Sa iyong makakapal na palad
Mababakas ang kahirapang dinanas sa buhay
Na higit na nagpahigpit sa pagtangan
Sa dakilang paninindigan

Sa iyong
TagalogSongLyrics.com
pangangatawan
Makikita ang maskulong pinagpandayan
Ng aserong bakal na kawangis mo
Sa pagharap sa hamon ng buhay

Sa iyong mukha
maisasalarawan makauring pakikibaka
Laban sa panginoong mangangamkam
Dayuhang berdugo't estado

At sa iyong mga kataga
Batid ang katiyakan ng tagumpay

Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay

Sa iyong paglaban
Muling naipamalas
Giting at lakas ng kababaihan
Dakilang asawa't ina para sa sambayanan

Iyong itinaguyod pantaong karapatan
Punyal na humubog sa kasaysayan
Naglantad sa bangis ng estado
Sa kanyang mamamayan

Sa iyong mapagkalingang palad
Kinanlong biktima ng berdugong militar
Na higit na nagpahigpit
Sa ating anti-pasistang paglaban

At sa iyong mga kataga
Taglay ang sigaw ng katarungan

Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay

Sa iyong pagpanaw, aming natatanaw
Libong mamamayan ang mapupukaw
Nakahanda sa pagbubuwis ng buhay
Nang kalayaan ay makamtan

Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay

(Chorale)
Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay

Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay

Kasama, bayani ka ng sambayanan
Uri mo'y pinanday ng kilusan
Dudurog sa pader ng kaapihan
Kaya proletaryong diwa
Sa iyo'y nananalaytay
Na magtitiyak sa ganap na tagumpay
Song Information
  • Composer: Aplaya
Rate This Song
Share This Page

Add to Favorites